Prijzen


Op aanvraag : info@adeke.be

Prijzen per onderdeel:

Opmaak/opstart nieuwe website

Onderhoud

Aankoop domeinnaam

Aankoop webruimte

Verlenging domeinnaam na 1 jaar

Verlenging webruimte na 1 jaar

Verplaatsingskosten

  • De domeinnaam en webruimte moeten jaarlijks vernieuwd worden.
  • Hiervoor zal 1 maand voor de vervaldag een bericht gestuurd worden.
  • Wanneer er binnen de 15 dagen geen tegenbericht volgt zal de website opgezegd en verwijderd worden.
  • De opdracht zal volgens goeddunken en vermogen opgestart worden.